Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.011926
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Formálne vymedzenie skloňovacieho typu
Zdroj:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae Prešoviensis. Jazykovedný zborník venovaný VI. slavistickému kongresu
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1968
Lokácia:S. 43-53
Ohlas:[4] 2002. FURDÍK, Juraj. Pojem pruduktivity v slovotvorbe a v morfológii. In Jazykoveda v bibliografii. Bibliografia v jazykovede. Bratislava : Veda, 2002, s. 29.
Ohlas:[4] 2002. ŽIGO, Pavol. Analógia a vývin slovenskej substantívnej deklinácie. In Jazykovedný časopis : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka, ISSN 0021-5597. 2002, roč. 53, č. 1, s. 44.
Ohlas:[4] 2003. FURDÍK, Juraj. O existujúcich a možných morfológiách. In Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. Bratislava : Veda, 2003, s. 47.
Ohlas:[4] 2004. ĎUROVIČ, Ľubomír. O slovenčine a Slovensku. Vybrané štúdie I. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2004, s. 51, 71.
Ohlas:[4] 2004. ĎUROVIČ, Ľubomír. Ešte k slovesám kecať a kajať sa. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2004, roč. 69, č. 4, s. 216.
Ohlas:[4] 2004. KAČALA, Ján. Potrebujeme v slovenčine vzor kuli?. In Kultúra slova. 2004, roč. 38, č. 2, s. 85.