Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.011923
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Dvojtvary psi/psy, vlci/vlky, vtáci/vtáky
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 32, č. 1 (1967), s. 9-13
Ohlas:[4] 2002. BUZÁSSYOVÁ, Klára. Dynamika slovenskej morfológie Ladislava Dvonča a jej inšpiratívnosť pre ďalší jazykovedný výskum. In Jazykoveda v bibliografii. Bibliografia v jazykovede. Bratislava : Veda, 2002, s. 33.
Ohlas:[3] 2003. MIECZKOWSKA, Halina. Dynamika rozwoju fleksji nominalnej w ujeciu typologicznym slowavko-polskim. 1. vyd. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2003, s. 202.