Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.011805
Kategória:AAB
Autor:Hrehovčík Teodor (100%)
Názov:Evaluation of foreign language textbooks : theoretical and methodological considerations
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta PU, 2002
Rozsah:86 s.
ISBN:80-8068-127-9
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis ; AFPhUP 67/149
Ohlas:[4] 2003. REPKA, Richard. An introduction to english language. Didactics. Fundamental. Concepts. 1. vyd. Bratislava : LINGOS, 2003, s. 70.
Ohlas:[4] 2005. STAŠKOVÁ, Jaroslava. Written discourse in university settings. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, 2005 [cit. 2005-06-14], s. 71. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub/FF/Staskova1/index.htm>
Ohlas:[3] 2010. PINGEL, Falk. UNESCO Guidebook on textbook research and textbook revision. Braunschweig : Georg Eckert Institute for international textbook research, 2010, s. 77. ISBN 978-03-88304-028-8.