Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.011784
Kategória:AAB
Autor:Čižmárová Mária (100%)
Názov:O ukrajinskej a slovenskej frazeológii : komparatistický náčrt
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta PU, 2002
Rozsah:101 s.
ISBN:80-8068-109-0
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis ; AFPhUP 63/145
Ohlas:[4] 2010. PLATKO, Melanija. Inšomovni slova ta frazemy u poetičnij zbirci "Vinki sonetiv" I. Macynskoho. In Dukľa : literaturno-mysteckyj ta publicystyčnyj žurnal. Heliodor, 2010, roč. 58, no 1, s. 62.
Ohlas:[4] 2009. ĽAŠUK, Viktorija. Linhvistyčnaja madeľ slavacka-ukrainskaj (uschodneslavjanskaj) faľklornaj intekstuľnasci (na materyjale kazki pra zakca i lisyu). In Ukrajinistika v slovanskom kontexte na začiatku nového tisícročia : jazykovedný zborník vedeckých štúdií venovaný životnému jubileu doc. PhDr. Zuzany Hanudeľovej, CSc. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 285. ISBN 978-80-555-0051-5.
Ohlas:[4] 2011. SKLADANÁ, Jana. Niektoré slovenské frazémy v slovanskom kontexte. In Philologica LXVII. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2011, s. 95. ISBN 978-80-223-2967-5.
Ohlas:[4] 2013. JANKOVIČOVÁ, Milada. Ruská bezekvivalentná frazeológia: frazeologická teória a frazeografická prax. In Philologica LXXI. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2013, s. 188, 194. ISBN 978-80-223-3559-1.
Ohlas:[3] 2015. FEDOŇUK, Valantyna. Sučasna slovacka linhvistyčna ukrajinistyka: dosiahnenňa ta vtraty. In Naukovi zapysky nacionaľnoho universytetu "Ostrozka akademija” : serija istoryčni nauky: zbirnyk naukovych prac, ISSN 2409-6806. Ostroh : Vydavnyctvo nacionaľnoho universytetu "Ostrozka akademija”, 2015, s. 127, 129.
Ohlas:[3] 2021. AMIR, Adriana. Interkutlúrny aspekt prekladu. Preklad umeleckej literatúry v slovensko-ukrajinskom kontexte. In Slovenčina ako cudzí jazyk v škole. Užhorod : Vydavnyctvo Olexandry Harkuši, 2021, s. 180. ISBN 978-617-531-236-0.
Ohlas:[4] 2021. PARCHOMENKO, Nastasia. Anatolij Alexandrovič Ivčenko - perevodoj issledovateľ slavjanskoj frazeologii. In Jazyková osobnosť : zborník príspevkov z vedeckého grantového seminára rusistov konaného dňa 2. novembra 2021 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2021 [cit. 2022-05-24], s. 77. ISBN 978-80-555-2871-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Guzi5>