Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.011783
Kategória:AAB
Autor:Čižmárová Mária (100%)
Názov:Ukrajinsko-slovenský frazeologický slovník
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta PU, 2002
Rozsah:187 s.
ISBN:80-8068-108-2
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis ; AFPhUP 62/144
Ohlas:[6] 2002. ANDREJCO, Michal. Peršyj ukrajinsko-slovackyj frazeolohičnyj slovnyk. In Nove žytťa. 2002, roč. 52, č. 51-52, s. 7.
Ohlas:[6] 2003. ANDREJCO, Michal. Nové lexikografické dielo. In Prešovská univerzita. 2003, roč. 7, č. 1-2, s. 20.
Ohlas:[4] 2003. BRANDYS, Oľha. Do problem vykladanňa ukrajinskoji movy v slovackij audytoriji. In Cestou vzájomnosti. Banská Bystrica : Katedra slovanských jazykov FiF UMB, 2003, s. 302.
Ohlas:[3] 2004. HILECKA, Zoriana. Vyvčennja frazeolohiji u Slovaččyni. In Ukrajinsko-slovacki dialohy. Movoznavstvo=Ukrajinsko-slovenské dialógy. Jazykoveda. Užhorod : TOV Vydavnyctvo "Mystecka Linija", 2004, s. 44.
Ohlas:[5] 2006. FEDOŇUK, Valentyna. Viddzerkaľuje duchovnyj i materiaľnyj svit dvoch narodiv. In Ukrajinska mova : naukovo-teoretyčnyj žurnal Instytutu ukrajinskoji movy Nacionaľnoji akademiji nauk Ukrajiny. 2006, no. 2, s. 110-112.
Ohlas:[4] 2011. SKLADANÁ, Jana. Niektoré slovenské frazémy v slovanskom kontexte. In Philologica LXVII. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2011, s. 95. ISBN 978-80-223-2967-5.
Ohlas:[4] 2019. KUZ, Halyna. Frazeolohičnyj minimum – osnova navčaľnoho frazeolohičnoho slovnyka. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2019 [cit. 2019-10-25], roč. 10, č. 37-38, s. 19. Dostupný na internete <https://www.ff.unipo.sk/jak/37-38_2019/Halyna%20Kuz_studia.pdf>
Ohlas:[3] 2019. KUZ, H.H. Frazeolohičnyj minimum z ukrajinskoji movy dľa slovackomovnych studentiv (počatkovyj ta bazovyj rivni, A1-A2). In Súčasná slavistika na Ukrajine a v Európe=Sučasna slavistyka v Ukrajini ta Jevropi. Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2019, s. 91. ISBN 978-617-531-210-0.
Ohlas:[4] 2020. GALLO, Ján. Slovar par excellence - istoričeski pervyj v kontekste slovackoj rusistiki. In Opera Slavica, ISSN 1211-7676. 2020, roč. 30, č. 2, s. 58.
Ohlas:[3] 2021. AMIR, Adriana. Interkutlúrny aspekt prekladu. Preklad umeleckej literatúry v slovensko-ukrajinskom kontexte. In Slovenčina ako cudzí jazyk v škole. Užhorod : Vydavnyctvo Olexandry Harkuši, 2021, s. 180. ISBN 978-617-531-236-0.