Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.011552
Kategória:AAB
Autor:Suvák Vladislav (100%)
Názov:Koniec metafyziky a Platón
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta PU, 2002
Rozsah:392 s.
ISBN:80-8068-126-0
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis ; AFPhUP 66/148
Ohlas:[6] 2005. HVORECKÝ, Juraj. Koniec metafyziky a Platón. In Anthropos : časopis pre humanitné a sociálne poznanie. 2005, roč. 2, č. 3, s. 12-13.
Ohlas:[4] 2010. SUCHAREK, Pavol. Poznanie ako starosť o toho druhého alebo "Ako sa dostať pred Sókrata?". In Sebapoznanie a/ko starosť o seba. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2010, s. 172. ISBN 978-80-555-0230-4.
Ohlas:[5] 2002. HUDYMAČ, Martin. Metafyzika naša každodenná. In Aluze : revue pro literaturu, filozofii a jiné. 2002, č. 3, s. 132-135.
Ohlas:[3] 2012. SLOMSKI, Wojciech. O filozofii autentycznej. In Parerga : miedzynarodowe studia filozoficzne, ISSN 1730-0274. 2012, No. 2, s.118.
Ohlas:[4] 2007. FEDORKO, Marián. Irónia vo filozofii. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 285. ISBN 978-80-8068-583-6.
Ohlas:[4] 2020. PERNÝ, Lukáš. Utopisti. Vizionári sveta budúcnosti: dejiny utópii a utopizmu. 1. vyd. Martin : Matica slovenská, 2020, s. 49. ISBN 978-80-8128-257-7.
Ohlas:[4] 2018. DUPKALA, Rudolf. Fantóm imigrácie: konflikt alebo dialóg kultúr v kontextoch axiologického pluralizmu. Prešov : Expres print, 2018, s. 264. ISBN 978-80-89353-15-6.