Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.011485
Kategória:AAB
Autor:Gbúrová Marcela (100%)
Názov:Dotyky s politikou : Ján Kollár, Ľudovít Štúr, Pavol Hečko, Ján Palárik, Jonáš Záborský, Svetozár Hurban Vajanský, Milan Hodža
Vydavateľské údaje:Trenčín : Q-EX, a.s., 2002
Rozsah:224 s.
ISBN:80-968594-8-X
Ohlas:[6] 2003. GREGUŠ, Peter. Dotyky s politikou. Slovenskí buditelia, myslitelia a bojovníci. In Parlamentný kuriér. 2003, roč. 11, č. 108, s. 66-67.
Ohlas:[6] 2003. RUSINKO, Michal. Dotyky s politikou. In Prešovská univerzita. 2003, roč. 7, č. 11, s. 15.
Ohlas:[6] 2003. BARÁT, Peter. Dotyky s politikou. In Slovo. 2003, roč. 5, č. 42, s. 12.
Ohlas:[5] 2003. KOUDELKA, Zdeněk. Dotyky s politikou. In Politologický časopis. 2003, vol. 10, no. 4, s. 368-372.
Ohlas:[6] 2004. KRNO, Svetozár. Sedem slovenských osobností politického myslenia. In Civitas : časopis pre politické a sociálne vedy, ISSN 1335-2652. 2004, roč. 10, č. 26-[27], s. 14.
Ohlas:[4] 2004. LYSÝ, Jozef. Politická teória vo veku diskontinuity. In Ľavica a pravica. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2004, s. 25.
Ohlas:[4] 2004. KRNO, Svetozár. Voľby v roku 2002. In Ľavica a pravica. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2004, s. 50.
Ohlas:[5] 2005. CZARNECKI, Pawel Stanislaw. Dotyky s politikou. In Doctrina : miedzynarodowy przeglad humanistyczny. 2005, no. 2, s. 467-470.
Ohlas:[4] 2005. KRJEČÍ, Oskar. Geopolitics of the central European region. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2005, s. 482.
Ohlas:[4] 2005. DUPKALA, Rudolf. Reflexie fenoménu slovanstva v Štúrovom spise Slovanstvo a svet budúcnosti. In Fenomén slovanstva II. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 137.
Ohlas:[4] 2006. LYSÝ, Jozef. Rusko a Európa podľa N.J. Danilevského. In Civitas : časopis pre politické a sociálne vedy, ISSN 1335-2652. 2006, roč. 12, č. 30 – 1, s. 6.
Ohlas:[4] 2006. FRANKOVÁ, Libuša. K národným a občianskym postojom Štefana Marka Daxnera. In Európske občianstvo a národná identita. Prešov : SLOVACONTACT, 2006, s. 178.
Ohlas:[4] 2006. PEKNÍK, Miroslav. Miesto Milana Hodžu v slovenskej politike a smerovanie k prestavbe strednej Európy pred prvou svetovej vojnou. In Milan Hodža a integrácia strednej Európy. Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2006, s. 31.
Ohlas:[4] 2007. DUBNIČKA, Ivan. Parlamentné voľby 2006 na Slovensku – prehra ľavice?. In Marcela (ed.) Gbúrová: Voľby 2006 v štátoch V4. Prešov : Slovacontact, 2007, s. 151. ISBN 978-80-8068-595-9.
Ohlas:[4] 2007. KRNO, Svetozár. Vývoj politických strán a posledne parlamentné voľby v krajinách V4. In Marcela (ed.) Gbúrová: Voľby 2006 v štátoch V4. Prešov : Slovacontact, 2007, s. 83. ISBN 978-80-8068-595-9.
Ohlas:[3] 2006. LYSÝ, Jozef. Kríza verejných autorít vo svete pseudokonkrétnosti. In Střední Evropa a evropská integrace : sborník z konference uspořádané dne 10. května 2006 Centrem pro evropská studia při Katedře občanské výchovy Pedagogické fakulty MU. Brno : Masarykova univerzita, 2006, s. 33.
Ohlas:[4] 2005. CHOVANEC, J., ČERVEŇANSKÝ, F. Názory Ľudovíta Štúra na štát a právo. Bratislava : Procom, 2005, s. 212.
Ohlas:[4] 2007. ŠABÍK, Vincent. Intelektuál ako homo politicus. 1. vyd. Bratislava : Procom, 2007, s. 349.