Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.011468
Kategória:AAB
Autor:Hvozdík Stanislav (100%)
Názov:Psychologické pohľady na edukáciu a postmodernizmus
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2001
Rozsah:343 s.
ISBN:80-8068-072-8
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; Monographia 32 ; AFPhUP 51/133
Ohlas:[3] 2002. PIONTEK, F., PIONTEK, B. Ochrona šrodowiska w procesie globalizacji a w rozwoju zrównowažonym i trwalym. In Globalizacja gospodarki a ochrona šrodowiska. Warszawa : Szkola Glówna Handlowa, 2002, s. 49.
Ohlas:[4] 2003. OROSOVÁ, Oľga. Prevencia – pomoc – rovesníci alebo "Preventívne nie nepoškodí...". 1. vyd. Košice : UPJŠ, 2003, s. 179.
Ohlas:[3] 2004. PIONTEK, F., NOWAK, A.J. Osobowy aspekt wartošci w procesie rorwoju. 1. vyd. Bytomia : Wyžsza szkola ekonomii i administracji, [2004], s. 14.