Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.011370
Kategória:AAB
Autor:Ripka Ivor (100%)
Názov:Aspekty slovenskej dialektológie
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2002
Rozsah:113 s.
ISBN:80-8068-115-5
Ohlas:[6] 2003. SMATANA, Miloslav. Kniha užitočná (nielen) pre dialektológov. In Jazykovedný časopis : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka, ISSN 0021-5597. 2003, roč. 54, č. 1-2, s. 102-107.
Ohlas:[6] 2004. TKAČÍKOVÁ, Anna. Aspekty slovenskej dialektológie. In Prešovská univerzita. 2004, roč. 8, č. 4, s. 10.
Ohlas:[4] 2004. KRŠKO, Jaromír. Vplyv nemeckej a valašskej kolonizácie na toponymiu Turca. In Slovenčina na začiatku 21. storočia. Prešov : FHPV PU, 2004, s. 292.
Ohlas:[6] 2004. TKAČÍKOVÁ, Anna. Aspekty slovenskej dialektológie. In Studia Philologica : annus XII. Prešov : FHPV PU, 2004, s. 214-215.
Ohlas:[4] 2008. MÚCSKOVÁ, Gabriela. Diglosia v slovenskej jazykovej situácii (diachrónny pohľad). In Jazykovedný časopis : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka, ISSN 0021-5597. 2008, roč. 58, č. 1, s. 53.
Ohlas:[4] 2007. HOVANČÍK, Miroslav. O kováčskej terinológii trochu inak. In Tradícia v slove, slovo v tradícii : (inšpiratívny Jozef R. Nižnanský). Bratislava : Veda, 2007, s. 53. ISBN 978-80-224-0983-4.