Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.011064
Kategória:AAB
Autor:Ruščák František (100%)
Názov:Štylistika epištolárnych textov
Vydavateľské údaje:Prešov : Náuka, 2002
Rozsah:97 s.
ISBN:80-89038-13-1
Ohlas:[4] 2003. PALENČÁROVÁ, J., KESSELOVÁ, J., KUPCOVÁ, J. Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2003, s. 220.
Ohlas:[4] 2004. FINDRA, Ján. Štylistika slovenčiny. 1. vyd. Martin : Osveta, 2004, s. 225.
Ohlas:[4] 2005. PALENČÁROVÁ, Jana. Využitie slohových postupov a útvarov (1.). In Naša škola : odborný metodický časopis pre učiteľov predškolských zariadení a 1. stupňa základnej školy. 2005, roč. 8, č. 5, s. 31.
Ohlas:[3] 2005. SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie. Komunikační strategie v diopisech Boženy Němcové. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2005, s. 13.