Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.010897
Kategória:AAB
Autor:Dudinský Vladislav (100%)
Názov:Antropokozmické motívy v ruskej filozofii : (N. Fjodorov, N. Berďajev, V. Vernadskij)
Vydavateľské údaje:Prešov : ManaCon, 2002
Rozsah:112 s.
ISBN:80-89040-05-5
Ohlas:[4] 2002. MELKUSOVÁ, Helena. Globalizácia, mondializácia a konzum. In Človek v súradniciach multidimenziálnej spoločnosti III. Prešov : LANA, 2002, s. 27.
Ohlas:[4] 2003. NEZNÍK, Peter. Moderný svet a hľadanie zmyslu. In Medzi modernou a postmodernou. 1. vyd. Prešov : ManaCon, 2003, s. 61.
Ohlas:[4] 2006. ČERVEŇÁK, A., VLADÁR, J., ZRUBEC, L. Metamorfózy človeka. [1. vyd.]. Nitra : FF UKF , 2006, s. 270.
Ohlas:[4] 2009. ČIPKÁR, Ján. N.O. Losskij a svojbytnosť ruskej filozofie : (pokus o reflexiu autoafirmácie ruského ducha). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009, s. 317. ISBN 978-80-7097-779-8.
Ohlas:[4] 2010. NEZNÍK, Peter. G.W. Leibniz. Metafyzické zdôvodnenie sveta ako divadla. Košice : [Peter Nezník], 2010, s. 263. ISBN 978-80-970523-7-9.
Ohlas:[4] 2012. NEZNÍK, Peter. Kríza a intelektuál : súčasnosť ako reťazenie bublín a takzvaná sloboda. In Kríza v politike – politika v kríze? : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 15.-16. február 2012 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012 [2014-05-13], s. 83. ISBN 978-80-555-0692-0. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Dudinska1>
Ohlas:[4] 2014. MARCHEVSKÝ, Ondrej. V.I. Vernadskij o význame tvorby I. Kanta pre rozvoj filozofie a prírodných vied. In 11. kantovský vedecký zborník [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014 [cit. 2016-05-10], s. 102. ISBN 978-80-555-1132-0. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Belas1>
Ohlas:[5] 2015. FEBER, Jaromír. Antropokozmické motívy v ruskej filozofii (N. Fjodorov, N. Berďajev, V. Vernadskij). In Ruská filozofie a její reflexe v Česku a Slovensku. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita OStrava, 2015, s. 233-237. ISBN 978-80-248-3747-5.
Ohlas:[3] 2015. NEZNÍK, Peter. Metafyzika lásky a egoizmu (mechanika slobody a zla). In Ruská filozofie a její reflexe v Česku a na Slovensku. Ostrava : Technická univerzita Ostrava, 2015, s. 105. ISBN 978-80-248-3747-5.
Ohlas:[3] 2016. GALLO, J., PRUŽINEC, T. Russkaja i personalističeskaja filosofija v slovackoj akademičeskoj srede. In Filosofskij žurnal [online], ISSN 2077-6608. 2016 [cit. 2017-02-20], no. 21. Dostupný na internete <http://vox-journal.org/html/issues/347>
Ohlas:[4] 2021. NEZNÍK, Peter. Ciolkovskij a Fjodorov: filozof ako učiteľ, priateľ a utešiteľ. In Myslieť inak – iné v myslení : zborník vedeckých príspevkov. 1. vyd. Bratislava : Slovenské filozofické združenie, 2021, s. 264, 265, [270]. ISBN 978-80-973092-6-8.
Ohlas:[3] 2020. MARCHEVSKÝ, Ondrej. Kant v Rusku (ne)milovaný. 1. vyd. Český Kostelec : Pavel Mervart, 2020, s. 155, 159, 162, 229. ISBN 978-80-7465-446-6.
Ohlas:[1] 2021. MARCHEVSKI, Ondrej. Vzgľad iz Slovakii na izučenije filosofii Russkogo narodničestva (P. L. Lavrov: diskurs "kabineta” i diskurs "ulicy”). In Filosofskij žurnal, ISSN 2072-0726. 2021, vol. 14, no. 2, s. 153-166.