Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.010816
Kategória:AAB
Autor:Kominarec Igor (54%)
Autor:Šuťáková Valentína (23%)
Autor:Dimunová Jarmila (23%)
Názov:Základy pedagogiky : vybrané pedagogické problémy
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2002
Rozsah:138 s.
ISBN:80-8068-096-5
Edícia:Vysokoškolské učebné texty
Ohlas:[4] 2011. MICHEĽ, Radoslav. Kríza rodiny-rozvod. In Sociálna patológia rodiny. Bratislava : Vysoká škola zdravtníctva a sociálnej práce sv. Alžběty, 2011, s. 260. ISBN 978-80-8132-000-2.
Ohlas:[4] 2018. KULLA, A., SRŠNÍKOVÁ, D. Pilotná štúdia so zameraním na odbornú slovnú zásobu v cudzojazyčnom vzdelávaní. In Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018, s. 88. ISBN 978-80-228-3091-1.