Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.010693
Kategória:AAB
Autor:Boháč Vojtech (100%)
Názov:Dr. Mikuláš Russnák : život a tvorba so zreteľom na liturgické dielo
Vydavateľské údaje:Prešov : PETRA, 2002
Rozsah:111 s.
ISBN:80-967975-7-3
Ohlas:[4] 2005. IĽKO, Miroslav. Bohoslužobné texty kresťanskej iniciácie v slovenskom jazyku. In Zborník teologických štúdií. No 1. Prešov : PRO COMMUNIO, o. z., 2005, s. 93.
Ohlas:[4] 2008. SLODIČKOVÁ, Monika. Teológia cirkevného byzanstského roka. In Ekumenické kresťanstvo a súčasnosť : (zborník študentských príspevkov). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008, s. 114. ISBN 978-80-8068-917-9.
Ohlas:[4] 2009. SLODIČKOVÁ, Monika. Teologické a liturgické dielo profesora Mikuláša Russnáka. In Náboženstvo a spoločnosť. Fenomén náboženskej skúsenosti v historickom kontexte : zborník vedeckých a odborných religionistických a teologických štúdií. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2009, s. 76. ISBN 978-80-8068-962-9.
Ohlas:[4] 2009. BABJAK, Ján. Zostali verní : osudy gréckokatolíckych kňazov : I. zväzok (1.-4. diel). 1. vyd. Prešov : Petra, 2009, s. 126. ISBN 80-8099-034-3.
Ohlas:[4] 2010. MISIK, Maria. Ekumeniczny aspekt pogladów i dzialalnosci profesora i arcybiskupa Józefa Bilczewskiego (1860 – 1923) w kontekscie dokonaň Mikuláša Russnáka (1878 – 1954) – inspiracje dla wspólzesnego dialogu miedzyreligijnego. In Ekumenický aspekt života a diela profesora Mikuláša Russnáka (1878 – 1954) v kontexte súčasného medzináboženského dialógu : zborník z vedeckej medzinárodnej konferencie, Prešov, 20. október 2010. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 328. ISBN 978-80-555-0241-0.
Ohlas:[4] 2010. REMBIERZ, Marek. O polskich przyczynkach do badan nad ekumenicznym aspektem žycia i dziela Mikuláša Russnáka (1878 – 1954) w kontekscie wspólczesnego dialogu miedzyreligijnego. In Ekumenický aspekt života a diela profesora Mikuláša Russnáka (1878 – 1954) v kontexte súčasného medzináboženského dialógu : zborník z vedeckej medzinárodnej konferencie, Prešov, 20. október 2010. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 331. ISBN 978-80-555-0241-0.
Ohlas:[4] 2010. SLODIČKA, Andrej. Primát apoštola Petra a rímskych pápežov v reflexii profesora Mikuláša Russnáka (1878 – 1954). In Ekumenický aspekt života a diela profesora Mikuláša Russnáka (1878 – 1954) v kontexte súčasného medzináboženského dialógu : zborník z vedeckej medzinárodnej konferencie, Prešov, 20. október 2010. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 46. ISBN 978-80-555-0241-0.
Ohlas:[4] 2010. SLODIČKA, Andrej. Úvodný príhovor. In Ekumenický aspekt života a diela profesora Mikuláša Russnáka (1878 – 1954) v kontexte súčasného medzináboženského dialógu : zborník z vedeckej medzinárodnej konferencie, Prešov, 20. október 2010. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 18. ISBN 978-80-555-0241-0.
Ohlas:[4] 2010. HOSPODÁR, Michal. Analýza diela Tožestvo svjataho liturgizovania časť I. In Ekumenický aspekt života a diela profesora Mikuláša Russnáka (1878 – 1954) v kontexte súčasného medzináboženského dialógu : zborník z vedeckej medzinárodnej konferencie, Prešov, 20. október 2010. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 109. ISBN 978-80-555-0241-0.
Ohlas:[4] 2010. PETRÍK, Ľubomír. Vybrané kázne prof. Mikuláša Russnáka. In Ekumenický aspekt života a diela profesora Mikuláša Russnáka (1878 – 1954) v kontexte súčasného medzináboženského dialógu : zborník z vedeckej medzinárodnej konferencie, Prešov, 20. október 2010. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 145. ISBN 978-80-555-0241-0.
Ohlas:[4] 2010. SLODIČKA, Andrej. Katolícka doktrína podľa profesora Mikuláša Russnáka. In Ekumenický aspekt života a diela profesora Mikuláša Russnáka (1878 – 1954) v kontexte súčasného medzináboženského dialógu : zborník z vedeckej medzinárodnej konferencie, Prešov, 20. október 2010. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 206. ISBN 978-80-555-0241-0.
Ohlas:[4] 2010. CADER, Stanislaw. Ekumeniczny aspekt pogladów i dzialalnosci profesora i biskupa Józefa Sebastiana Pelczara (1842 – 1924) w kontekscie dokonaň Mikuláša Russnáka (1878 – 1954) – inspiracje dla wspólzesnego dialogu miedzyreligijnego. In Ekumenický aspekt života a diela profesora Mikuláša Russnáka (1878 – 1954) v kontexte súčasného medzináboženského dialógu : zborník z vedeckej medzinárodnej konferencie, Prešov, 20. október 2010. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 315. ISBN 978-80-555-0241-0.
Ohlas:[4] 2010. KOWALSKI, Aleksy. Ks. prof. Mikuláš Russnák (1878 – 1954) kontynuator pneumatologii Ojców Kosciola. In Ekumenický aspekt života a diela profesora Mikuláša Russnáka (1878 – 1954) v kontexte súčasného medzináboženského dialógu : zborník z vedeckej medzinárodnej konferencie, Prešov, 20. október 2010. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 275. ISBN 978-80-555-0241-0.
Ohlas:[4] 2010. CORANIČ, Jaroslav. Dr. Mikuláš Russnák – generálny vikár prešovského gréckokatolíckeho biskupstva v r. 1918 – 1922. In Ekumenický aspekt života a diela profesora Mikuláša Russnáka (1878 – 1954) v kontexte súčasného medzináboženského dialógu : zborník z vedeckej medzinárodnej konferencie, Prešov, 20. október 2010. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 169. ISBN 978-80-555-0241-0.
Ohlas:[4] 2011. CORANIČ, Jaroslav. Život a pôsobenie Mikuláša Russnáka. In Univerzitný profesor Mikuláš Russnák (1878 – 1954) v súradniciach času a doby. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2011, s. 14, 33. ISBN 978-80-555-0430-8.
Ohlas:[4] 2011. PETRÍK, Ľubomír. Pohľad na kazateľskú tvorbu prof. Mikuláša Russnáka. In Univerzitný profesor Mikuláš Russnák (1878 – 1954) v súradniciach času a doby. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2011, s. 266. ISBN 978-80-555-0430-8.
Ohlas:[4] 2011. HOSPODÁR, Michal. Analýza diela Tožestvo svjataho liturgizovanija I. a II. In Univerzitný profesor Mikuláš Russnák (1878 – 1954) v súradniciach času a doby. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2011, s. 232. ISBN 978-80-555-0430-8.
Ohlas:[4] 2011. ČITBAJ, František. Profesor Mikuláš Russnák a uvedenie nového manželského práva promulgovaného v motu proprio Crebrae allatae v Prešovskej eparchii. In Univerzitný profesor Mikuláš Russnák (1878 – 1954) v súradniciach času a doby. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2011, s. 210. ISBN 978-80-555-0430-8.
Ohlas:[4] 2011. SLODIČKOVÁ, Monika. Dielo Mikuláša Russnáka Festum Christi Regis et Orientalis. In Univerzitný profesor Mikuláš Russnák (1878 – 1954) v súradniciach času a doby. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2011, s. 190. ISBN 978-80-555-0430-8.
Ohlas:[4] 2011. SLODIČKA, Andrej. Záver. In Univerzitný profesor Mikuláš Russnák (1878 – 1954) v súradniciach času a doby. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2011, s. 295. ISBN 978-80-555-0430-8.
Ohlas:[4] 2011. REMBIERZ, Marek. Doswiadczenie religijne i swoitosc teologii Europy Srodkowej i Wschodniej w mysli Mikuláša Russnáka i Jan Pawla II. In Život a dielo Mikuláša Russnáka (1878 – 1954) v kontexte ekumenizmu. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2011, s. 334. ISBN 978-80-555-0443-8.
Ohlas:[4] 2010. SLODIČKOVÁ, Monika. Reflexia profesora Mikuláša Russnáka (1878 – 1954) nad sviatkom Krista Kráľa a jej význam pre katolíkov byzantského obradu. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 173. ISBN 978-80-555-0276-2.
Ohlas:[3] 2014. CORANIČ, Jaroslav. Z dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. České Budějovice : Sdružení sv. Jana Nepomuckého při Biskupství českobudějovickém, 2014, s. 497. ISBN 978-8086074-30-6.
Ohlas:[4] 2013. PETRÍK, Ľubomír. Homiletika (nielen) pre gréckokatolíkov. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2013, s. 286. ISBN 978-80-555-0901-3.
Ohlas:[4] 2015. PETRÍK, Ľubomír. Homiletika (nielen) pre gréckokatolíkov. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2015, s. 304. ISBN 978-80-555-1517-5.
Ohlas:[4] 2019. KRAJŇÁK, Peter. Jozef Mižičko (1847-1918) – generálny vikár Prešovského biskupstva a kanonik Prešovskej kapituly. In Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí V. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2019, s. 101, 105. ISBN 978-80-555-2239-5.