Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.010492
Kategória:AAB
Autor:Urbancová Elena (100%)
Názov:Cnosť v tóge : pojem virtus vo filozofii M. Tullia Cicerona
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2002
Rozsah:116 s.
ISBN:80-8068-130-9
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis ; AFPhUP 68/150
Ohlas:[2] 2002. MIHINA, František. Cnosť v tóge alebo virtus vo filozofii M. Tullia Cicerona. In Filozofia. 2002, roč. 57, č. 10, s. 756-758.
Ohlas:[4] 2003. SUVÁK, V. Pyrrhonizmus a Cicero: Môže byť skeptik blažený?. In Dejiny etiky I. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2003, s. 250.
Ohlas:[6] 2003. KALAŠ, Andrej. Cnosť v tóge. In Organon F. 2003, roč. 10, č. 4, s. [464]-466.
Ohlas:[4] 2006. KALAŠ, Andrej. Kynizmus, vzťahy k Sokratovi a prepojenia na stoicizmus. In Sokratika I. : sokratovská tradícia myslenia od antiky po súčasnosť. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006, s. 229.