Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.010157
Kategória:AAB
Autor:Derfiňák Patrik (60%)
Autor:Hriž Róbert (40%)
Názov:Rakovčík 1572-2002 : z histórie obce
Vydavateľské údaje:Rakovčík : Obecný úrad, 2002
Rozsah:62 s.
ISBN:80-968808-9-6
Ohlas:[6] 2002. KAPUSTA, A. Publikácia o Rakovčíku. In Dukla. 2002, roč. 12, č. 37, s. 15.
Ohlas:[4] 2005. PEKÁR, Martin. Rusínska otázka na Slovensku v rokoch 1939-1945 a alternatívy jej riešenia. In Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov IV : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica 14.-15. apríla 2005. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005, s. 295.
Ohlas:[4] 2011. MUŠINKA, M., MUŠINKA, A. Národnostná menšina pred zánikom?. Prešov : Minoritas, 2011, s. 602. ISBN 978-80-89450-05-3.