Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.009883
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Spoluhláskové skupiny a fonologické protiklady
Zdroj:Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu
Lokácia:Roč. 9, č. 6 (1975), s. 204-209
ISSN:0023-5202
Ohlas:[4] 2001. NAVRTÁIL, Ladislav. O konsonantickom podsystéme spisovnej slovenčiny. In Slovenský jazyk a literatúra v škole. 2001, roč. 47, č. 5-6, s. 159.