Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.009881
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Výslovnosť spoluhlások ď, ť, ň, ľ pred e, i, í, ia, ie, iu
Zdroj:Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu
Lokácia:Roč. 9, č. 1 (1975), s. 18-21
ISSN:0023-5202
Ohlas:[4] 2001. NAVRÁTIL, Ladislav. O konsonantickom podsystéme spisovnej slovenčiny. In Slovenský jazyk a literatúra v škole. 2001, roč. 47, č. 5-6, s. 159.