Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.009880
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Poznámky o výslovnosti v
Zdroj:Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu
Lokácia:Roč. 2, č. 9 (1968), s. 298-300
ISSN:0023-5202
Ohlas:[4] 2001. NAVRÁTIL, Ladislav. O konsonantickom podsystéme spisovnej slovenčiny. In Slovenský jazyk a literatúra v škole. 2001, roč. 47, č. 5-6, s. 159.