Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.009854
Kategória:N/A
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Znakovosť mena literárnej postavy
Zdroj:Slovenský jazyk a literatúra v škole : časopis pre otázky jazyka a literatúry
Lokácia:Roč. 46, č. 7-8 (2000), s. 226-230
ISSN:1335-2040
Ohlas:[4] BARTKO, Ladislav 2000. K poetike mien literárnych postáv z hľadiska teórie prekladu. In Filologická revue. 2000, roč. 3, č. 4, s. 147.