Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.009820
Kategória:N/A
Autor:Drdoš Ján (100%)
Názov:Niektoré teoretické problémy integrovaného štúdia prírodného komplexu
Zdroj:Acta Geobiologica
Lokácia:3. - Veda : Bratislava, (1974), s. 8-50
Ohlas:[4] 2001. MINÁR, Jozef et al. Geoekologický (komplexný fyzickogeografický) výskum a mapovanie vo veľkých mierkach. Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2001, s. 176. ISBN 80-968146-3-X.