Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.009818
Kategória:N/A
Autor:Drdoš Ján (100%)
Názov:Príspevok k morfológii Pienin
Zdroj:Geografický časopis
Lokácia:Roč. 12, č. 1 (1960), s. 38-61
ISSN:0016-7193
Ohlas:[4] 2001. MINÁR, Jozef et al. Geoekologický (komplexný fyzickogeografický) výskum a mapovanie vo veľkých mierkach. Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2001, s. 176. ISBN 80-968146-3-X.