Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.009547
Kategória:AAB
Autor:Cap Alexander (100%)
Názov:Asketické učenie svätého Gregora Palamu
Vydavateľské údaje:Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity, 2001
Rozsah:88 s.
ISBN:80-88885-02-7
Ohlas:[3] 2009. KUZYŠIN, Bohuslav. Svätá tajina pokánia v procese obnovy spoločnosti. In Cesta obnovy človeka v súčasnej pluralitnej spoločnosti. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej "ELPIS" w Gorlicach, 2009, s. 56. ISBN 978-83-928613-3-1.
Ohlas:[4] 2009. ŽUPINA, Miroslav. Duchovný a etický život človeka. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 82. ISBN 978-80-8068-987-2.
Ohlas:[3] 2009. KUZMYK, Vasyľ. Svätootcovský pohľad na aktuálnosť spásy vo vzťahu k svätej tajiny krstu. In Cesta obnovy človeka v súčasnej pluralitnej spoločnosti. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej "ELPIS" w Gorlicach, 2009, s. 48. ISBN 978-83-928613-3-1.
Ohlas:[3] 2009. KUZYŠIN, Bohuslav. Svätá tajina pokánia v procese obnovy spoločnosti. In Cesta obnovy človeka v súčasnej pluralitnej spoločnosti. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej "ELPIS" w Gorlicach, 2009, s. 56. ISBN 978-83-928613-3-1.
Ohlas:[4] 2009. ŽUPINA, Miroslav. Duchovný a etický život človeka. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 82. ISBN 978-80-8068-987-2.
Ohlas:[4] 2010. ŽUPINA, Miroslav. Od napodobňovania Boha k zbožšteniu. In Pravoslávny teologický zborník XXXVI (21). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2010, s. 46. ISBN 978-80-8068-831-8.