Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.009446
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:O výslovnosti spoluhlásky "v"
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 29, č. 6 (1964), s. 342-348
Ohlas:[3] 2001. KOVACHOVA RIVERA DE ROSALES, Valeria. Las consonantes /b/ y /v/ del eslovaco, como uno de los problemas específicos en el aprendizaje por parte de los alumnos hispanohablantes. In Eslavística Complutense. 2001, no. 1, s. 321.
Ohlas:[4] 2001. NAVRÁTIL, Ladislav. O konsonantickom podsystéme spisovnej slovenčiny. In Slovenský jazyk a literatúra v škole. 2001, roč. 47, č. 5-6, s. 159.
Ohlas:[4] 2004. ĎUROVIČ, Ľubomír. O slovenčine a Slovensku. Vybrané štúdie I. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2004, s. 71.