Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.009288
Kategória:AAB
Autor:Malinovská Zuzana (100%)
Názov:Román ako mimesis a mathesis : (na príklade románovej tvorby Hervého Bazina)
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta PU, 2001
Rozsah:162 s.
ISBN:80-8068-047-7
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis ; AFPhUP 41/123
Ohlas:[6] 2001. ŠIMON, František. PhDr. Zuzana Malinovská-Šalamonová, CSc., o francúzskej literatúre. In Universitas Šafarikiana. 2001, roč. 30, č. 7-8, s. 6.
Ohlas:[6] 2001. BARANOVÁ, Barbora. Vzťah umenia a skutočnosti. In Knižná revue : mesačník o nových knihách, ISSN 1210-1982. 2001, roč. 11, č. 13, s. 3.
Ohlas:[6] 2002. MOYŠOVÁ, Stanislava. Román ako mimesis a mathesis. In Slovenská literatúra. 2002, roč. 49, č. 1, s. 83-85.
Ohlas:[4] 2002. MOYŠOVÁ, Stanislava. Román ako mimesis a mathesis. In Slovenská literatúra. 2002, roč. 49, č. 1, s. 83-85.
Ohlas:[5] 2005. KUNEŠOVÁ, Květa. Román a ko mimesis a mathesis. In Écho des études romanes. 2005, vol. 1, no. 1, s. 96-97.
Ohlas:[4] 2004. PAVIS, Patrice. Divadelný slovník. 1. vyd. Bratislava : Divadelný ústav, 2004, s. 491.
Ohlas:[1] 2005. FULKA, Josef. Román jako mimesis a mathesis. In Česká literatura : časopis pro literární vědu, ISSN 0009-0468. 2005, vol. 53, no. 6, s. 876-881.
Ohlas:[3] 2005. FRICOVA, Eva. En ce territoire les armes se taisent ou l`image de l`homme et du couple dans L`Amant de Marguerite Duras et Beloved de Toni Morrison. In La condition masculine dans la littérature française : etudes rassemblées et présentées par Krystyna Modrzejewska. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005, s. 242, 244.
Ohlas:[4] 2009. MIHINA, František. Ontológia literatúry. In Genologické a medziliterárne štúdie : priesečníky umenia a vedy. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009, s. 309. ISBN 978-80-8068-964-3.
Ohlas:[4] 2010. SIPKO, Jozef. Idea humanizmu a tolerancie v etnokultúrnom kontexte z pohľadu filológa. In Idea humanizmu a tolerancie v kontextoch etnokultúrnej identity. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 113. ISBN 978-80-555-0150-5.
Ohlas:[4] 2012. DRENGUBIAK, Ján. Richard Millet, "posledný spisovateľ". In Jazyk – médiá – text : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie... Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2012, s. 42. ISBN 978-80-555-0535-0.
Ohlas:[4] 2017. DVORSKÝ, Juraj. Od naratívnej gramatiky k interdisciplinarite naratívu. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017, s. 176. ISBN 978-80-561-0454-5.
Ohlas:[4] 2021. GAVUROVÁ, Miroslava. Román v nárečí a nárečie v románe. O románe Antona Kreta Ballabile spod Medzvedzej hlavy. In Dialóg medzi minulosťou a prítomnosťou=Dialogue entre le passé et le présent. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2021, s. 142. ISBN 978-80-555-2686-7.