Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.009090
Kategória:AAB
Autor:Harbuľová Ľubica (100%)
Názov:Ruská emigrácia a Slovensko : (pôsobenie ruskej pooktóbrovej emigrácie na Slovensku v rokoch 1919-1939)
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2001
Rozsah:236 s.
ISBN:80-8068-075-2
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis ; AFPhUP 52/134
Ohlas:[4] 2007. IVAN, Róbert. Obnova pravoslávia na území Slovenska v 20. storočí. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2007, s. 133.
Ohlas:[4] 2009. ŠMIGEĽ, M., MIČKO, P. Ukrajinskí utečenci na Slovensku (1944). In Migrácia obyvateľov východnej Európy na územie Slovenska a Čiech : (prvá polovica 20. storočia). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 226. ISBN 978-80-555-0092-8.
Ohlas:[4] 2009. ŽEMBEROVÁ, Viera. Alexander Pogorielov v priesečníku kultúrneho a literárneho vývinu slovenskej spoločnosti. In Migrácia obyvateľov východnej Európy na územie Slovenska a Čiech : (prvá polovica 20. storočia). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 194. ISBN 978-80-555-0092-8.
Ohlas:[4] 2009. ŠVORC, Peter. Rusíni a ich konfesionálny život v kontexte ruskej a ukrajinskej emigrácie v medzivojnovom období. In Migrácia obyvateľov východnej Európy na územie Slovenska a Čiech : (prvá polovica 20. storočia). Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 167. ISBN 978-80-555-0092-8.
Ohlas:[3] 2007. ŠMIGEĽ, Michal. Sovietska repatriačná akcia na Slovensku (1945 – 1948). In České, slovenské a československé dějiny 20. století II : sborník z mezinárodní konference. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2007, s. 322. ISBN 978-80-86845-81-4.
Ohlas:[3] 2011. SLÁDEK, Karel. Nikolaj Losskij: obhájce mystické intuice. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2011, s. 194. ISBN 978-80-7465-000-0.
Ohlas:[4] 2012. FERENČUHOVÁ, B., ROGUĽOVÁ, J. et al. Občianska spoločnosť a politická kultúra : kapitoly z dejín Slovenska 1918-1938. 1. vyd. Bratislava : Historický ústav SAV, 2012, s. 203. ISBN 978-80-971189-0-7.
Ohlas:[4] 2013. ŇACHAJOVÁ, Mária. Periodiká ruskej a ukrajinskej emigrácie vydávané na Slovensku v rokoch 1924-1944. In Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska III. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2013, s. 145. ISBN 978-80-89614-02-8.
Ohlas:[4] 2014. HOPTOVÁ, Luciána. Nikolaj Ivanovič Mazurkevič a jeho pôsobenie na východnom Slovensku. In Spoločnosť a kultúra východného Slovenska : (knižná kultúra, udalosti a osobnosti) [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014 [cit. 2015-05-13], s. 140. ISBN 978-80-555-1208-2. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/FrankovaL2>
Ohlas:[4] 2014. BYSTRICKÝ, Valerián. Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2014, s. 439. ISBN 978-80-224-1364-0.
Ohlas:[3] 2013. DOUBEK, V., HLADKÝ, L., VLČEK, R. et al. T:G. Masaryk a Slované. Praha : Historický ústav AV ČR, 2013, s. 418. ISBN 978-80-7286-221-4.
Ohlas:[4] 2015. HOPTOVÁ, Luciána. Vybrané osobnosti bieloruskej emigrácie a ich pôsobenie na Slovensku. In N.O. Losskij a podiel ruskej inteligencie v emigrácii na rozvoji slovenskej vedy. Bratislava : Stimul, 2015, s. 65. ISBN 978-80-8127-150-2.
Ohlas:[4] 2015. DANIŠ, Miroslav. Evgenij Julianovič Perfeckij a jeho podiel na rozvoji slovenskej historickej vedy. In N.O. Losskij a podiel ruskej inteligencie v emigrácii na rozvoji slovenskej vedy. Bratislava : Stimul, 2015, s. 28. ISBN 978-80-8127-150-2.
Ohlas:[3] 2014. ŠMIGEĽ, Michal. Sovetskaja repatriacionnaja operacija v Slovakii (1944 - 1950 gg.) kak faktor posledstvij vojny. In Sociaľnyje posledstvija vojn i konfiktov XX veka: istoričeskaja pamiať. Moskva : Nestor-Istorija, 2014, s. 261. ISBN 978-5-7576-0273-8.
Ohlas:[4] 2014. ŠMIGEĽ, Michal. Sovietska repatriačná akcia a jej špecifiká na Slovensku (1944-1952). In Migračné procesy Slovenska (1918-1948). Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici , 2014, s. 454. ISBN 978-80-557-0804-1.
Ohlas:[3] 2017. HOPTOVÁ, Luciána. Literaturnaja i kuľturnaja žizň belorusskoj emigraciji v mežvojennoj Čechoslovakiji. In Žurnalistika - slovesnosť - kuľtura : materialy meždunarodnoj zaočnoj naučno-praktičeskoj konferenciji, Brest, 1 marta 2017 goda. Brest : BrGU, 2017, s. 34.
Ohlas:[3] 2017. GAJDOŠOVÁ, Martina. Pravo na objedinenije (svoboda associacij) v Slovakii: istoričeskij opyt poslednego stoletija. In Religija i politika v postsekuľarnom obščestve. Symferopoľ : IT ARIAL, 2017, s. 43. ISBN 978-5-906962-63-8.
Ohlas:[4] 2017. HOPTOVÁ, Luciána. Bieloruská emigrácia na území Československa (1918-1945). 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017, s. 130. ISBN 978-80-555-1971-2.
Ohlas:[4] 2018. Nestorov letopis : povesť o dávnych časoch na ruskej zemi. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018, s. 286. ISBN 978-80-8202-025-3 .
Ohlas:[3] 2019. KORENKOVA, T., KRAEV, A.JU., KORENKOV, A.V. Russkij jazyk v Slovakii. In Russian language in the multilingual world, ISSN 0780-3281. Helsinki : Department of languages, 2019, s. 194. ISBN 978-951-51-5454-5.
Ohlas:[3] 2019. JEVPAK, Je.V. Russkij jazyk v pismennoj reči russkich emigrantov v slavianskich stranach (na materiale častnoj perepiski). In Sibirskij filologičeskij žurnal, ISSN 1813-7083. 2019, no. 2, s. 275.
Ohlas:[3] 2021. NYKL, Hanuš. Instituce a osobnosti Ruské meziválečné emigrace v Československu. Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021, s. 181. ISBN 978-80-246-4826-2.
Ohlas:[4] 2020. DANIŠ, M. Nestorov letopis a jeho miesto v slovenskej historiografii. In Slovensko a Rusko v zlomových okamihoch dejín: ľudia, idey, udalosti. Bratislava : Stimul, 2020, s. 26. ISBN 978-80-8127-306-3.
Ohlas:[4] 2021. FERENČUHOVÁ, Bohumila. Bohdan Pavlů : politická biografia 1883 – 1938. Bratislava : Veda, 2021, s. 455. ISBN 978-20-224-1885-0.
Ohlas:[1] 2022. DANIŠ, Miroslav. Naučnaja i pedagogičeskaja dejateľnosť professora Perfeckogo v Slovakiji = Scholarly and educational activities of professor Perfecky in Slovakia. In Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta, Istorija, ISSN 1812-9323. 2022, roč. 67, č. 3, s. 961-982. SCOPUS.
Ohlas:[3] 2022. DANIŠ, Miroslav. Naučnye vzgľady slovackogo vizantinista Aleksandra Avenariusa. In Vizantija, Jevropa, Rossija : sociaľnye praktiki i vzaimosvjaz duchovnych tradiciji : materialy meždunarodnoj naučnoj konferenciji. 1. vyd. Sankt-Peterburg : Izadteľstvo RChGA, 2022, s. 297. ISBN 978-5-89697-406-2.