Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.008829
Kategória:N/A
Autor:Harčár Ján (100%)
Názov:Geologický výskum kvartéru Hronskej pahorkatiny a údolia Žitavy : čiastková záverečná správa za r. 1960-1967
Vydavateľské údaje:Bratislava : Geologický ústav D. Štúra, 1967
Ohlas:[4] 2000. PRISTAŠ, Ján et al. Vysvetlivky ku geologickej mape Podunajskej nížiny – Nitrianskej pahorkatiny. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2000, s. 227. ISBN 80-88974-26-7.