Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.008710
Kategória:AAB
Autor:Bilá Magdaléna (100%)
Názov:Rhytmic patterning in Slovak speakers' production of English
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, 2001
Rozsah:94 s.
ISBN:80-968557-2-7
Ohlas:[4] 2004. TIMKOVÁ, Renáta. Niektoré problémy výslovnosti anglickej medicínskej terminológie u slovenských hovoriacich. In Odborná komunikácia v zjednotenej Európe II. Banská Bystrica : UMB, 2004, s. 107.
Ohlas:[1] 2017. BODORÍK, Michal. Teaching English pronunciation by non-native teachers as seen by Slovak teachers. In Journal of language and cultural education, ISSN 1339-4045. 2017, vol. 5, no. 3, s. 157-174.