Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.008636
Kategória:AAB
Autor:Kušnír Jaroslav (100%)
Názov:Poetika americkej postmodernej prózy : (Richard Brautigan a Donald Barthelme)
Vydavateľské údaje:Prešov : Impreso, 2001
Rozsah:235 s.
ISBN:80-968557-1-9
Ohlas:[6] 2001. MATEJOV, Radoslav. Čosi o tajomstvách. In Knižná revue : mesačník o nových knihách, ISSN 1210-1982. 2001, roč. 11, č. 23, s. 3.
Ohlas:[5] 2001. ŽILKA, Tibor. Poetika postmoderny. In Svět literatury. 2001, no. 21-22, s. 275-278.
Ohlas:[4] 2001. SPÁDA, Michal. Nebude zo psa slanina, ani z vlka baranina. In Aluze. 2001, vol. 5, no. 1, s. 127-129.
Ohlas:[4] 2002. PETRÍK, Vladimír. S dôrazom na budúcnosť. In Knižná revue : mesačník o nových knihách, ISSN 1210-1982. 2002, roč. 12, č. 21, s. 3.
Ohlas:[5] 2002. GRMELA, Jozesf. Poetika americkej postmodernej prózy. In Cizí jazyky. 2002, vol. 46, no. 1, s. 31.
Ohlas:[6] 2003. SMIEŠKOVÁ, A., FABIANOVÁ, Z. Kušnírov Brautigan a Barthelme – postmodernizmus vo svetle ideologickej kritiky. In Cudzie jazyky v škole : didaktická efektívnosť učebníc cudzieho jazyka. Nitra : UKF, 2003, s. 129-131.
Ohlas:[3] 2003. ABÁDI-NAGY, Z., OLEKSY, E.H. Scholarship in languages other than english. In American Literary Scholarship. An Annual 2001. Durham; London : Duke University Press, 2003, s. 524.