Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.008402
Kategória:AAB
Autor:Stanislavová Zuzana (100%)
Názov:Autor, text, generácia, región : (v literatúre pre deti a mládež 1990-2000)
Vydavateľské údaje:Prešov : Metodické centrum, 2001
Rozsah:60 s.
ISBN:80-8045-236-9
Ohlas:[5] 2002. ZACHOVÁ, Alena. Literárněvědné novinky z Prešovské univerzity. In Češtinár. 2002, roč. 12, č. 3, s. 95-96.
Ohlas:[3] 2003. URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc : Votobia, 2003, s. 325.
Ohlas:[3] 2003. URBANOVÁ, S., MÁLKOVÁ, I. Souřadnice míst. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita, 2003, s. 184.
Ohlas:[3] 2004. ANDRIČÍKOVÁ, Markéta. Variácie sna v autorskej rozprávke. In Dotyky české a slovenské literatury pro děti a mládež. Slavkov u Brna : Bedřich Maleček BM Typo, 2004, s. 48.
Ohlas:[4] 2004. SLIACKY, O., STANISLAVOVÁ, Z., ANDRIČÍKOVÁ, M. Slovenskí spisovatelia literatúry pre deti M-Ž. In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, ISSN 1335-7263. 2004, roč. 11, č. 3-4, s. 25.
Ohlas:[4] 2004. SLIACKY, O., STANISLAVOVÁ, Z., ANDRIČÍKOVÁ, M. Slovenskí spisovatelia literatúry pre deti M-Ž. In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, ISSN 1335-7263. 2004, roč. 11, č. 3-4, s. 23.
Ohlas:[4] 2006. ANDRIČÍKOVÁ, Markéta. Na farebných krídlach sna. In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, ISSN 1335-7263. 2006, roč. 13, č. 1, s. 54.
Ohlas:[3] 2007. MARTINEK, Libor. Region, regionalismus a regionální literatura : (studie). Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2007, s. 149. ISBN 978-80-7248-443-0.
Ohlas:[4] 2011. HOSTOVÁ, Ivana. Ružový a modrý svet v poézii pre deti : sonda do rodových aspektov vybraných diel slovenskej poézie pre deti od roku 1956 po súčasnosť. In O interpretácii umeleckého textu 26 : transformácia detského aspektu a recepčná prax : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej pri príležitosti nedožitého jubilea prof. PhDr, Jána Kopála, CSc. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2011, s. 97. ISBN 978-80-8094-925-9.
Ohlas:[4] 2013. ANDRIČÍKOVÁ, Markéta. V znamení premeny: (interpretačné štúdie o autorskej rozprávke). 1. vyd. Levoča : Modrý Peter, 2013, s. 119. ISBN 978-80-89545-25-4.