Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.008004
Kategória:AAB
Autor:Kovalčíková Iveta (100%)
Názov:Výchovná dramatika a sociálna klíma školskej triedy
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2001
Rozsah:143 s. [5 AH]
ISBN:80-8068-055-8
Ohlas:[4] 2003. PAVLOVSKÁ, Marie. Tvořivá dramatika – vyučovací předmět, metoda práce, pedagogický princip. In Variácie podôb výchovnej dramatiky. Prešov : LANA, 2003, s. 152.
Ohlas:[4] 2003. MAJZALANOVÁ, Katarína. Dramatoterapia v edukačnom procese. In Variácie podôb výchovnej dramatiky. Prešov : LANA, 2003, s. 121.
Ohlas:[4] 2004. KRATOCHVÍLOVÁ, Emília. Pedagogika voľného času. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2004, s. 131.
Ohlas:[4] 2011. KASÁČOVÁ, B., CABANOVÁ, M. Pedagogická diagnostika : teória a metódy diagnostikovania v elementárnej edukácii. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2011, s. 128. ISBN 978-80-557-0328-2.
Ohlas:[4] 2012. GRECMANOVÁ, H., GERŠICOVÁ, Z., MUCHACKA, B. Učiteľ a jeho vnímanie prostredia školy a triedy. Bratislava : OZ V4, 2012, s. 62. ISBN 978-80-89443-14-7.