Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.008003
Kategória:AAB
Autor:Bernátová Renáta (100%)
Názov:Vizualizácia systému logickej štruktúry učiva a jej aplikácia v prírodovede
Vydavateľské údaje:Prešov : Rokus, 2001
ISBN:80-89055-08-7
Ohlas:[4] 2005. BELÁSOVÁ, Ľudmila. Inovatívne metódy vo vysokoškolskej výučbe. In História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdelávania. 1. diel : (zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici). Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2005, s. 72.
Ohlas:[4] 2006. ŠEBEŇOVÁ, I., KROSNEROVÁ, M. Aplikácia environmentálnych informácií z internetu v učive technických disciplín na základných školách. In Enviro-i-fórum : odborné fórum o dostupnosti environmentálnych informácií a využívaní informačných technológií pri ich spracovaní [CD-ROM]. Zvolen : Technická univerzita, 2006, s. 219.
Ohlas:[3] 2011. ZACLONA, Zdzislawa. Aktualne zagadnienia edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciel - uczen. Nowy Sacz : Nova Sandec, 2011, s. 95. ISBN 978-83-62550-28-9.