Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.007845
Kategória:AAB
Autor:Dancák Pavol (100%)
Názov:Otázka výchovy v náuke Jána Pavla II.
Vydavateľské údaje:Prešov : PETRA, 2001
Rozsah:205 s.
ISBN:80-89007-12-0
Ohlas:[6] 2001. PRIBULA, Marek. Recenzia – Otázka výchovy v náuke Jána Pavla II. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2001, roč. 3, č. 3, s. 84-85.
Ohlas:[6] 2002. STOLÁRIK, Stanislav. Otázka výchovy v náuke Jána Pavla II. In Duchovný pastier. 2002, roč. 83, č. 6, s. [289-290].
Ohlas:[4] 2003. PRIBULA, Marek. Mediálna výchova v školskej katechéze. 1. vyd. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2003, s. 40. ISBN 80-89039-20-0.
Ohlas:[4] 2003. ŠTURÁK, Peter. Gréckokatolícka farnosť v Sabinove a jej významné osobnosti. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, s. 46. ISBN 80-7165-412-4.
Ohlas:[4] 2003. ZIMOVČÁK, Stanislav. Človek ako vedomý pôvodca činu. In Theologos : teologická revue, ISSN 1335-5570. 2003, roč. 5, č. 2, s. 159.
Ohlas:[3] 2008. PILUŠ, Henryk. Nowe idee w katolickiej nauce spolecznej w ujeciu Jana Pawla II. In Czlowiek i filozofia. Warszawa : Europejskie kolegium edukacyjne w Warszawie, 2008, s. 57.
Ohlas:[3] 2008. SLIVKA, Daniel. The project biblical catechesis in Radio Lumen. In Orbis communicationis socialis 2008 : international theological revue of social communication, ISSN 1895-4979. Lublin : Norbertinum, 2008, s. 45. ISBN 978-83-7222-319-7.
Ohlas:[4] 2008. SLIVKA, Daniel. Biblická katechéza v paxi. In Školská a mimoškolská katechéza v európskej edukačnej štruktúre : zborník prednášok z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci projektu VEGA č.1/0604/08. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008, s. 156. ISBN 978-80-8068-928-5.
Ohlas:[3] 2007. STOLÁRIK, Stanislav. Duchovná sila Biblia v procese formovania Európy. In Biblia w kulturze europejskiej. Warszawa : Katedra Filozofii Wyzszej Szkoly Finansów i Zarzadzania w Warszawie, 2007, s. 19. ISBN 978-3-61087-36-6.
Ohlas:[3] 2009. PILUS, Henryk. Personalistyczne ujecie wspólnoty wedlug Karola Wojtyly. In Czlowiek – swiat – filozofia. Warszawa : Katedra filozofii Wyzszej Szkoly i Zarzadzania w Warszawie, 2009, s. 523. ISBN 978-83-61087-64-9.
Ohlas:[3] 2009. KRÓL, Remigiusz. Ujecie problemu czlowieka wedlug Karola Wojtyly. In Navigare necesse est : ksiega jubileuszowa dla profesora Wojciecha Slomskiego z okazji 40. urodzin. Warszawa : Katedra filozofii Wyzszej Szkoly i Zarzadzania w Warszawie, 2009, s. 320. ISBN 83-89884-71-2.
Ohlas:[3] 2009. SZAWIEL, Marcin. Postawa heroiczna w XXI w. In Czlowiek – swiat – filozofia. Warszawa : Katedra filozofii Wyzszej Szkoly i Zarzadzania w Warszawie, 2009, s. 652. ISBN 978-83-61087-64-9.
Ohlas:[3] 2009. PILUS, Henryk. Personalistyczne ujecie wspólnoty wedlug Karola Wojtyly. In Czlowiek – swiat – filozofia. Warszawa : Katedra filozofii Wyzszej Szkoly i Zarzadzania w Warszawie, 2009, s. 482. ISBN 978-83-61087-64-9.
Ohlas:[3] 2009. ŠOLTÉS, Radovan. Manželské povolanie v listoch apoštola Pavla. In Navigare necesse est : ksiega jubileuszowa dla profesora Wojciecha Slomskiego z okazji 40. urodzin. Warszawa : Katedra filozofii Wyzszej Szkoly i Zarzadzania w Warszawie, 2009, s. 718. ISBN 83-89884-71-2.
Ohlas:[4] 2010. ŠOLTÉS, Radovan. Úvod do filozofie. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010, s. 239. ISBN 978-80-555-0275-5.
Ohlas:[3] 2011. CZARNECKI, Pawel. Historia filozofii. Warszawa : Difin, 2011, s. 221. ISBN 978-83-7641-344-0.
Ohlas:[3] 2013. REMBIERZ, Marek. Polskie doswiadczenie wielokulturowosci w interpretacji Jana Pawla II jako inspiracja dla edukacji miedzykulturowej. In Edukacja miedzykulturowa, ISSN 2299-4106. 2013, no 1 (2), s. 88.