Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.007560
Kategória:N/A
Autor:Furdík Juraj (100%)
Názov:Zo slovotvorného vývoja slovenčiny
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1971
Ohlas:[4] 2000. MIECZKOWSKA, H. Odrzeczownikowe przymiotniki relacyjne w jezyku slowackim i polskim. In Človek a jeho jazyk 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Bratislava : Veda, 2000, s. 366.