Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.007559
Kategória:N/A
Autor:Furdík Juraj (100%)
Názov:Slovotvorná analógia a analogická slovotvorba
Zdroj:Jazykovedný časopis
Lokácia:Roč. 21, č. 1 (1970), s. 54-59
ISSN:0021-5597
Ohlas:[4] 2000. LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Okazionalizmy v hovorenej slovenčine. Prešov : Náuka, 2000, s. 108. ISBN 80-968202-8-1.
Ohlas:[4] 2000. ŽIGO, Pavol. Na margo analógie v jazyku. In Človek a jeho jazyk 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Bratislava : Veda, 2000, s. 229.