Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.007361
Kategória:AAB
Autor:Bačová Viera (100%)
Názov:Súčasné smery v psychológii : hľadanie alternatív pozitivizmu
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta PU, 2000
Rozsah:253 s.
ISBN:80-88885-81-7
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis ; AFPhUP 31/111
Ohlas:[3] 2003. ČERMÁK, Ivo. Psychologie v narativní tónině se vynořila v souvislostech. In Československá psychologie. 2003, vol. 47, no. 6, s. 528.
Ohlas:[3] 2003. BLATNÝ, M., PLHÁKOVÁ, A. Temperament, inteligence, sebepojetí. 1. vyd. Brno : Psychologický ústav Akademie věd ČR, 2003, s. 131.
Ohlas:[3] 2003. VYBÍRAL, Zbyněk. Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. 1. vyd. Praha : Portál, 2003, s. 169.
Ohlas:[3] 2003. MACEK, Petr. Identita jako proces: vývojový přístup a styly sebedefinování. In Agrese, identita, osobnost. Brno : Psychologický ústav Akademie věd ČR, 2003, s. 197.
Ohlas:[3] 2003. PLICHTOVÁ, Jana. Násilie, agresivita a zodpovednosť. In Agrese, identita, osobnost. Brno : Psychologický ústav Akademie věd ČR, 2003, s. 93.
Ohlas:[4] 2003. PUPALA, B., ZÁPOTOČNÁ, O. et al. Rané štúdie o ranej gramotnosti. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003, s. 51.