Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.007242
Kategória:AED
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Rozprávka Júliusa Barča-Ivana ako noetický a estetický priestor
Zdroj:Kapitoly k dejinám estetiky na Slovensku II
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta PU, 1999
Lokácia:S. 123-129
ISBN:80-88885-90-6
Ohlas:[4] FISCHEROVÁ, Anna 2000. Najnovšie kapitoly k dejinám estetiky na Slovensku. In Kulturologické reflexie. Bratislava : Filozofická fakulta UK, 2000, s. 1999.
Ohlas:[4] SOŠKOVÁ, Jana 2001. Od teoretickej ku aplikovanej estetike. Prešov : [s.n.], 2001, s. 93. ISBN 80-968646-7-X.