Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.007091
Kategória:AAB
Autor:Dubayová Mária (100%)
Názov:Rómovia v procesoch kultúrnej zmeny : kultúrnoantropologická štúdia
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta PU, 2001
Rozsah:184 s.
ISBN:80-8068-059-0
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis ; AFPhUP 47/129
Ohlas:[4] 2002. OLEJNÍK, Milan. Rómovia v procesoch kultúrnej zmeny. In Človek a spoločnosť. 2002, roč. 5, č. 1.