Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.006878
Kategória:N/A
Autor:Stejskal Tomáš (100%)
Názov:Príspevok k zdokonaľovaniu vytvárania pohybového návyku v plávaní delfínovým spôsobom
Vydavateľské údaje:Bratislava
Rozsah:187 s.
Ohlas:[4] 2000. HRČKA, Jozef et al. Základy športovej edukológie. Bratislava : UK, 2000, s. 158.