Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.005829
Kategória:AAB
Autor:Harbuľová Ľubica (100%)
Názov:Ladomirovské reminiscencie : z dejín ruskej pravoslávnej misie v Ladomirovej 1923-1944
Vydavateľské údaje:Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity, 2000
Rozsah:127 s.
ISBN:80-88885-96-5
Ohlas:[6] 2002. M., B. Ladomirské reminiscencie. In Historický časopis. 2002, roč. 50, č. 2, s. 367-368.
Ohlas:[5] 2002. DOSTAĽ, M.J. Ladomirské reminiscencie. In Slavjanovedenije. 2002, no. 4, s. 99-100.
Ohlas:[4] 2007. IVAN, Róbert. Obnova pravoslávia na území Slovenska v 20. storočí. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2007, s. 133.
Ohlas:[3] 2009. ŠKAROVSKIJ, Michail. Istorija russkoj cerkovnoj emigracii. Sankt-Peterburg : Aleteja, 2009, s. 286. ISBN 978-5-91419-170-9.
Ohlas:[4] 2003. SOVIČ, E., MACKO, V., KUDLOVÁ, E. Z dejín Pravoslávneho monastiera Prepodobného Jova Počajevského v Ladomirovej. Ladomirova : Pravoslávna cirkevná obec v Ladomirovej, 2003, s. 67.
Ohlas:[4] 2010. KRUTSKÁ, Ľ., PASTEROVÁ, V. Pravoslávna beseda v teologickom, sociálnom a politickom kontexte. In Pravoslávny teologický zborník XXXVI (21). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2010, s. 124. ISBN 978-80-8068-831-8.
Ohlas:[3] 2010. KOLUPAJEV, V.E. Pravoslavnaja kniga russkogo zarubežia pervoj poloviny XX veka. Moskva : Paškov dom, 2010, s. 233. ISBN 978-5-7510-0432-3.
Ohlas:[4] 2011. LUPČO, Martin. Religiozita pravoslávnych veriacich v slovenskej spoločnosti. In Kultúrne dejiny, ISSN 1338-2209. 2011, roč. 2, č. 1, s. 94.
Ohlas:[4] 2010. ĽUPČO, Martin. Pravoslávna cirkev v obnovenej Československej republike. In Byzantinoslovaca III. Bratislava : Byzantologický seminár A. Avenaria, 2010, s. 121. ISBN 978-80-89236-98-5.
Ohlas:[4] 2011. BEŇKO, Kamil et al. Dvesto rokov svidníckeho regiónu v dátumoch. 1. vyd. Svidník : Podduklianska knižnica vo Svidníku, 2011, s. 47. ISBN 978-80-85147-46-9.
Ohlas:[3] 2012. PSAREV, A. Bratstva prepodobnogo Iova Počaevskogo i ich roľ v istorii Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi Zagranicej. In Trudy Kyjvskoj duchovnoj akademiji. No. 16. Kyjiv : Ukrajinsak Pravoslavna Cerkva, 2012, s. 281-284, 286-287.
Ohlas:[3] 2013. MAREK, P., LUPČO, M. Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, s. 559. ISBN 978-80-7325-293-9.
Ohlas:[4] 2013. ŇACHAJOVÁ, Mária. Periodiká ruskej a ukrajinskej emigrácie vydávané na Slovensku v rokoch 1924-1944. In Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska III. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2013, s. 145. ISBN 978-80-89614-02-8.
Ohlas:[4] 2015. KULACKÝ, Valerij. Kronika života protojereja Vasilija Solovjeva a jeho slúženia svätému pravosláviu (1895-1949). [1. vyd.]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávny kňazský seminár, 2015, s. 59, 60, 62. ISBN 978-80-555-1450-5.
Ohlas:[4] 2017. ŠKURLA, Michal. Metropolita Lavr (Vasiľ Škurla) Historické a spoločenské okolnosti jeho života a pôsobenia 1.1.1928-16.3.2008. Svidník : Tlačiareň svidnícka, 2017, s. 221. ISBN 978-80-89755-35-6.
Ohlas:[4] 2018. ŠVORC, Peter. Od pluhu do senátorského kresla. Jurko Lažo a jeho doba (1867-1929). Prešov : Universum-EU, 2018, s. 265. ISBN 978-80-89946-02-0.
Ohlas:[4] 2018. KÓNYA, P., LUKÁČ, E., CORANIČ, J. et al. 350 rokov vysokého školstva v Prešove. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, s. 230. ISBN 978-80-555-1988-3.
Ohlas:[4] 2018. LUPČO, Martin. Religiozita pravoslávnych veriacich na Slovensku. Pokus o analýzu jej vývoja v komparácii so súčasným stavom. In Disputationes quodlibetales XVIII. : náboženstvo v situácii 25 rokov po nežnej revolúcii. Prešov : Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2018, s. 104. ISBN 978-80-555-1436-9.
Ohlas:[3] 2019. KORENKOVA, T., KRAEV, A.JU., KORENKOV, A.V. Russkij jazyk v Slovakii. In Russian language in the multilingual world, ISSN 0780-3281. Helsinki : Department of languages, 2019, s. 194. ISBN 978-951-51-5454-5.
Ohlas:[2] 2019. HOPTOVÁ, Luciána. K životu a dielu pravoslávneho kňaza Alexeja Omeljanoviča. In Historia Ecclesiastica : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe, ISSN 1338-4341. 2019, roč. 10, č. 2, s. 143-153. SCOPUS.