Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.005111
Kategória:AFC
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Slovo a obraz, význam a výraz autorskej rozprávky ako výzva pre čitateľa : na textoch Václava Šúplatu
Zdroj:Slovo a obraz v komunikaci s dětmi : sborník příspěvků z odborných seminářů pořádaných katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a Kabinetem literatury pro mládež, literární a jazykové komunikace KČJL PdF OU v letech 1997 a 1998
Vydavateľské údaje:Ostrava : Ostravská univerzita, 1999
Lokácia:S. 29-34
ISBN:80-7042-151-7
Ohlas:[4] TOMAN, Jaroslav 2005. Slovenská reflexe literatury pro děti a mládež v současném českém kontextu (1993-2003). In Medziliterárnosť: kontexty a autorská poetika textu : zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v Prešova 21.-22. októbra 2004. Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005, s. 14.
Ohlas:[4] TOMAN, Jaroslav 2006. Slovenská reflexe literatury pro děti v českém kontextu (1993-2003). In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, ISSN 1335-7263. 2006, roč. 13, č. 1, s. 25.