Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.005057
Kategória:N/A
Autor:Štraus F. (50%)
Autor:Sabol Ján (50%)
Názov:Rytmické ekvivalenty pri prekladaní poézie z ruštiny do slovenčiny
Zdroj:O medziliterárnych vzťahoch
Vydavateľské údaje:Bratislava : SPN, 1968
Lokácia:S. 179-192
Ohlas:[4] 1999. VALCEROCVÁ-BACIGÁLOVÁ, Anna. Vzťah významu a tvaru v preklade poézie . Prešov : FF PU, 1999, s. 143. ISBN 80-88722-63-2.
Ohlas:[4] 2000. ZAMBOR, Ján. Preklad ako umenie. Bratislava : UK, 2000, s. 225. ISBN 80-223-1407-2.
Ohlas:[4] 2000. VALCEROVÁ, Anna. V labyrinte vzťahov. Prešov : FF PU, 2000, s. 92. ISBN 80-8068-011-6.