Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.005056
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (50%)
Autor:Štraus F. (50%)
Názov:Základy exaktného rozboru verša
Vydavateľské údaje:Bratislava : SPN, 1969
Ohlas:[4] 1999. VALCEROCVÁ-BACIGÁLOVÁ, Anna. Vzťah významu a tvaru v preklade poézie. Prešov : FF PU, 1999, s. 143. ISBN 80-88722-63-2.
Ohlas:[3] 2000. PETRŮ, Eduard. Úvod do studia literární vědy. Olomouc : Rubico, 2000, s. 118-119. ISBN 80-85839-44-X.
Ohlas:[4] 2000. VALCEROVÁ, Anna. V labyrinte vzťahov. Prešov : FF PU, 2000, s. 91. ISBN 80-8068-011-6.
Ohlas:[4] 2003. WIMMER, G. et al. Úvod do analýzy textov. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2003, s. 331.
Ohlas:[3] 2005. SABOLOVÁ, Oľga. Medzi literárnou vedou, lingvistickou štylistikou a semiotikou. In Jezyk i literatura slowacka w perspektywie slowianskiej : studia slowacko-polskie ofiarowane profesor Marii Honowskiej. Kraków : Wydawnictwo Universytetu Jagiellonskiego, 2005, s. 269.