Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.005051
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Za profesorom Štefanom Tóbikom
Zdroj:Jazykovedný časopis
Lokácia:Roč. 21, č. 1 (1970), s. 106-107
ISSN:0021-5597
Ohlas:[4] 1999. BARTKO, Ladislav. Dve výročia Štefana Tóbika. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 1999, roč. 64, č. 5, s. 266.
Ohlas:[4] 2000. BARTKO, Ladislav. Štefan Tóbik. In Miscellanea Anno 1999. Prešov : Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV, 2000, s. 243.