Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.005049
Kategória:N/A
Autor:Furdík Juraj (50%)
Autor:Sabol Ján (50%)
Názov:Úvodom
Zdroj:Jazykovedný zborník venovaný prof. PhDr. Štefanovi Tóbikovi, CSc., k šesťdesiatym narodeninám
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta UPJŠ, 1969
Lokácia:S. 3-4
Ohlas:[4] 1999. BARTKO, Ladislav. Dve výročia Štefana Tóbika. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 1999, roč. 64, č. 5, s. 261, 266.
Ohlas:[4] 2000. BARTKO, Ladislav. Štefan Tóbik. In Miscellanea Anno 1999. Prešov : Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV, 2000, s. 244. ISBN 80-967951-5-5.