Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.005045
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Frekvencia hlások v jazyku súčasnej slovenskej poézie
Zdroj:Jazykovedný časopis
Lokácia:Roč. 17, č. 1 (1966), s. 13-25
ISSN:0021-5597
Ohlas:[4] 1999. ŠTEFÁNIK, Jozef et al. Frekvencia slov, grafém, hlások a ďalších elementov slovenského jazyka. In Jazykovedný časopis : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka, ISSN 0021-5597. 1999, roč. 50, č. 2, s. 81.
Ohlas:[4] 1999. ŠTEFÁNIK, Jozef et al. Frekvencia slov, grafém, hlások a ďalších elementov slovenského jazyka. In Jazykovedný časopis : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka, ISSN 0021-5597. 1999, roč. 50, č. 2, s. 88.
Ohlas:[4] 1999. ŠTEFÁNIK, Jozef et al. Frekvencia slov, grafém, hlások a ďalších elementov slovenského jazyka. In Jazykovedný časopis : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka, ISSN 0021-5597. 1999, roč. 50, č. 2, s. 89.
Ohlas:[3] 2003. UNUK, Drago. Zlog v slovenskem jeziku. 1. vyd. Ljubljana : Rokus, 2003, s. 175.
Ohlas:[4] 2004. ĎUROVIČ, Ľubomír. O slovenčine a Slovensku. Vybrané štúdie I. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2004, s. 51, 71.