Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.005044
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Samo Mazúr šesťdesiatročný
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 39 (1974), s. 171-172
Ohlas:[4] 1999. BARTKO, Ladislav. Na deväťdesiatku Sama Mazúra. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 1999, roč. 64, č. 4, s. 234.