Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.004346
Kategória:N/A
Autor:Belej Michal (100%)
Názov:Závislosť ľahkoatletickej výkonnosti na antropometrických rozmeroch u novoprijatých poslucháčov telesnej výchovy
Zdroj:Teorie a praxe tělesné výchovy
Lokácia:Roč. 19, č. 2 (1971), s. 83-90
ISSN:0040-358X
Ohlas:[4] 1999. MICHÁLEK, Josef. Vztah somatických charakteristik a testů motorické výkonnosti k vybraným atletickým disciplinám. In 60 rokov prípravy telovýchovných pedagógov na Univerzite Komenského v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského, 1999, s. 46.
Ohlas:[4] 2002. MICHÁLEK, J., VILÍMOVÁ, V., SEBERA, M. et al. Porovnání motorické výkonnosti a somatického rozvoje studentů 1. ročníku FSPS k populační normě. In Problémy súčasnej atletiky. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2002, s. 33.