Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Liba Jozef (100%)
Názov:Zastúpenie pohybových aktivít v životnom štýle žiakov mladšieho školského veku
Zdroj:Zdravotná úloha v novom poňatí telesnej výchovy na základných školách : zborník referátov a diskusných príspevkov zo seminára 10.-12. septembra 1997 v Nitre
Vydavateľské údaje:Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 1998
Lokácia:S. 59-62
Ohlas:[4] Úroveň koordinačných schopností u 7-9 ročných detí v nevyhovujúcich podmienkach pre telovýchovný proces. In Perspektívy edukácie žiakov z výchovne menej podnetného prostredia. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 1999, s. 109.
Ohlas:[4] Vzťah detí a učiteľov k telesnej výchove a športu na 1. stupni ZŠ. In Pohyb a zdravie v hodnotovom systéme ľudí na začiatku nového tisícročia : zborník. Nitra : UKF, 2000, s. 279.