Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Antoničová Irena (50%)
Autor:Jeleňová Iveta (50%)
Názov:Kognitívne profily matematicky nadaných adolescentov
Zdroj:Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Humanitné vedy : ekonómia, filozofia, história, pedagogika, právo, psychológia
Lokácia:Roč. 1 (1999), s. 61-70
ISBN:80-88722-90-X
Ohlas:[4] Všeobecná didaktika. Prešov : FHPV PU, 2001, s. 117. ISBN 80-89040-09-8.
Ohlas:[4] Učiteľská psychológia II. Košice : UPJŠ, 2002, s. 181. ISBN 80-7097-495-8.
Ohlas:[3] Vysokoškolská mládež a jej perspektívy v súčasnej slovenskej spoločnosti. In Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003, s. 162.