Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.004134
Kategória:BCB
Autor:Amrein Rudolf (6%)
Autor:Ahlersová Adriana (6%)
Autor:Budaj Ján (6%)
Autor:Dubcová Alena (6%)
Autor:Ferianc Štefan (6%)
Autor:Hasprová Magdaléna (6%)
Autor:Chrastina Peter (6%)
Autor:Kancír Ján (7%)
Autor:Kováč Vladimír (6%)
Autor:Kramáreková Hilda (6%)
Autor:Krogmann Alfred (6%)
Autor:Nižňanská Jana (6%)
Autor:Nogová Mária (6%)
Autor:Širúček Milan (6%)
EditorDubcová Alena (6%)
EditorKramáreková Hilda (6%)
Názov:Geografia v otázkach a úlohách : zbierka úloh a otázok geografickej olympiády šk. r. 1993/94 - 1997/98
Vydavateľské údaje:Nitra : ENIGMA, 1999
ISBN:80-85471-63-9
Ohlas:[3] HASPROVÁ, Magdaléna et al. 2000. Geografická olympiáda – významná forma mimoškolskej aktivity. In Učebnice geografie 90. let. Ostrava : Ostravská univerzita, 2000, s. 212.
Ohlas:[4] . TOLMÁČI, Ladislav. Úvod do geografie I. 1. vyd. Bratislava : MAPA Slovakia, 2003, s. 76.
Ohlas:[6] RUSINKO, M. 1999. Nová geografická príručka. In Prešovská univerzita : periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity. 1999, roč. 3, č. 3-4, s. 16.